Người có tiền sự là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu hình sự và đã bị kỷ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt hành chính. Hay tiền sự được hiểu là đặt ra do phát sinh trách nhiệm hành chính.

1.Khái niệm

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể nào giải thích khái niệm tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trước đây, theo Nghị quyết 01-HĐTP có quy định gián tiếp về tiền án, tiền sự tại điểm b khoản 2 Mục II như sau:

b) Người đã được xóa án thì không coi là có tiền án. Người đã được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt vi phạm hành chính (tức là đã được coi như chưa bị kỷ luật, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính) thì không coi là có tiền sự. Đối với các quyết định xử lý của cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội mà pháp luật chưa quy định thời hạn để được coi như chưa bị xử lý, nếu tính từ ngày ra quyết định xử lý đến ngày phạm tội đã quá 01 năm, thì không coi là có tiền sự nữa. Đối với các quyết định xử lý của cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội mà pháp luật chưa quy định thời hạn để được coi như chưa bị xử lý, nếu tính từ ngày ra quyết định xử lý đến ngày phạm tội đã quá 01 năm, thì không coi là tiền sự nữa

Như vậy, người có tiền sự là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu hình sự và đã bị kỷ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt hành chính. Hay tiền sự được hiểu là đặt ra do phát sinh trách nhiệm hành chính.

Còn đối với tiền án, tiền án sẽ được đặt ra do phát sinh trách nhiệm hình sự. Hay, người có tiền án là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đã có bản án của Tòa án và thi hành án phạt mà chưa được xóa án.

2. Thời hạn xóa tiền sự

Căn cứ Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về việc một người đã từng bị xử lý vi phạm hành chính được coi là chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính khi đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, thời hạn xóa tiền sự với cá nhân, tổ chức được hiểu như sau:

– Đối với hình thức xử phạt là cảnh cáo: thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính là 06 tháng kể từ ngày mà công dân chấp hành xong quyết định xử phạt.

– Đối với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính khác bao gồm phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ các hoạt động có thời hạn; tịch thu các tang vật, phương tiện dùng để vi phạm hành chính hoặc trục xuất thì thời hạn là 01 năm kể từ ngày người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không có hành vi tái phạm thì sẽ được xác định là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

– Đối với hình thức bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính như đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, áp dụng biến pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì nếu trong thời gian 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc trong thời gian sau 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu để thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà công dân không thực hiện các hành vi mang tính chất tái phạm thì sẽ được coi là chưa từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về tái phạm như sau:

Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó.

Theo đó, tái phạm được hiểu là thực hiện lại hành vi đã bị xử phạt mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp của bạn không được coi là tái phạm.

Hotline: 0972810901 | 0387003455
Youtube: Luật Công Tâm
Website: Luật Công Tâm
Email: luatsuluatcongtam@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, số 141 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà N
ội.

By Tâm

One thought on “Tiền sự là gì, thời hạn xóa tiền sự khi nào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969545660